PSC NỔ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG TỪNG SẢN PHẨM.

Gắn công nghệ thông tin với các hoạt động quản lý, hoạt động dạy và học, nâng cao nhận thức, tạo môi trường và cơ hội tiếp cận công nghệ mới trong giáo dục và đào tạo.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hệ thống SIS, Portal, Mobile app
Hệ thống SIS, Portal, Mobile app
Dashboard & báo cáo
Dashboard & báo cáo
Phần mềm thu học phí
Phần mềm thu học phí
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu

SIS, PORTAL & MOBILE APP

Chặt chẽ và hiệu quả

invalid img

Trực quan

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

DASHBOARD VÀ BÁO CÁO

Đầy đủ và trực quan

Đầy đủ

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

Trực quan

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

PHẦN MỀM THU HỌC PHÍ

Đơn giản và chính xác

invalid img

Tính phí tự động

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

Quy trình chặt chẽ

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh.

Linh động

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,...

Kiểm soát thu chi

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

Báo cáo đầy đủ

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

Tích hợp

học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

THỜI KHÓA BIỂU

Nhanh chóng và phù hợp

invalid img

Tốc độ xử lý nhanh

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

Bộ ràng buộc đầy đủ

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,... cùng nhiều chức năng khác phục vụ công tác giảng dạy.

Linh hoạt kéo thả

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh.

Công bố TKB qua Portal và App

Kênh giao tiếp thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Học sinh, Nhà trường. Giáo viên có chức năng nhập điểm, xem thời khóa biểu giảng dạy, đánh giá tiết học, điểm danh, quản lý thông tin, điểm số của lớp chủ nhiệm,...

Cảm nhận của khách hàng

Tôi đã làm việc với PSC gần 3 năm nay, và hoàn toàn hài lòng. PSC với một đội ngũ nhân viên nhiệt tình, và đầy tâm huyết. Họ đã rất hiểu và nắm bắt được yêu cầu cũng như mong đợi của khách hàng. Khi mình làm việc với PSC, tôi có 1 niềm tin rất vững chắc và chắc chắn PSC là 1 đơn vị uy tín để mình gắn bó lâu dài

testimonial
Nguyễn Văn Minh

CEO

Đăng ký dùng thử

Chúng tôi cung cấp miễn phí bản dùng thử trong vòng
7 ngày. Đăng ký để trải nghiệm ngay hôm nay.

invalid img

Vui lòng Chat vào đây nếu Anh/Chị cần hỗ trợ .

Nhập thông tin của bạn (*)

invalid img

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận hỗ trợ khách hàng xin chào Quý Khách. Xin vui lòng nhập thông tin để trao đổi cùng chúng tôi