Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn từ khóa 'su su'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Ngọn su su 400gr

Cây Su su được trồng nhiều ở miền Bắc nước ta, cụ thế là Tam Đảo – Vĩnh Phúc, đối với một vài người, ngọn su su như một loại đặc sản của xứ mù sương này cũng là một loại rau mà người dân vùng này rất hay ăn. Thu hoạch từ 4-5 tháng sau khi gieo hạt để có ngọn su su non, ngon, xanh và sạch, người ta sẽ dung dao sắc cắt ngang từng ngọn – thu hoạch từ lá thứ 2 tính từ ngọn, cắt sao vết cắt và nách lá chừa tầm chừng 2cm.
12.000 đ